• Stabler Bilde 34

  Alkoholfri

  Ikke brannfarlig.

 • Stabler Bilde 42

  Bredspektret

  Effektiv mot de fleste kjente patogene bakterier og virus.
  Forhindrer krysskontaminering.

 • Stabler Bilde 50

  Gjenværende effekt

  Etterlater en overflate som er vanskelig for bakterielle midler å feste seg til og formere seg.

 • Stabler Bilde 58

  Veldokumentert

  Testet ved akkreditert laboratorium til alle viktige europeiske standarder (EN).

 • Stabler Bilde 66

  Ikke-korroderende

  Skånsom mot huden. Skader ikke noe materiale eller overflate.

 • Stabler Bilde 74

  Omfattende beskyttelse

  Dokumentert effekt mot kappekledde og ikke-kappekledde virus gram negativ, gram positiv, mykobakterier, mugg og sopp.


 • Stabler Bilde 213
 • Stabler Bilde 217
 • Stabler Bilde 221
 • Stabler Bilde 229

Hold deg trygg med BarrierTech®

 • Gir effektiv antimikrobiell beskyttelse.
 • Fjerner og forhindrer oppbygging av biofilm.
 • Er trygt å bruke - veldig skånsom og ikke-korroderende.
 • Er alkoholfri og ikke-brannfarlig.
 • Gir aktiv og forebyggende beskyttelse.
 • Skader ikke mennesker eller miljø.
 • Har et bredt spekter av applikasjoner.

Videopresentasjon

Alt bilde
Stabler Bilde 192

Stabler Bilde 199
Stabler Bilde 202
Stabler Bilde 205

Løsningen

Misjonen til Fiber ProTector Norge AS, under merket BarrierTech, er å bidra betydelig til menneskers helsetjenester og velvære over hele verden. Vår visjon er å beskytte mennesker mot skadelige bakterier og patogener samtidig som de kan utvikle sitt eget naturlige immunforsvar. Vår forskning har gjort oss i stand til å gi nye måter å håndtere infeksjoner og deres kilder på. Vi har produsert en rekke løsninger som er basert på vitenskapelig teknologi som effektivt bekjemper et bredt spekter av patogene bakterier og virus i både proaktive og forebyggende applikasjoner. Ved hjelp av spesialisert teknologi og en frisk tilnærming til kjente problemer, har vi vært i stand til å bygge et bærekraftig konkurransefortrinn.

Sikker og effektiv når den brukes, etterfulgt av gjenværende forebygging mot ny viral eller bakteriell vekst.

Et av våre kjernemål er å forhindre biofilmdannelse, en kilde til bakteriell utvikling. Biofilm utvikler seg i områder der vedvarende næring er utbredt, for eksempel i vannforsyningssystemene til alle større institusjoner, for eksempel sykehus, eller i produksjonsutstyret til matforedlingsanlegg. Teknologien i seg selv er ufarlig for miljøet og mennesker.


Våre produkter


BarrierTech™ produkter

Ekstremt effektiv og trygg å bruke.

Ved å bruke svært lave konsentrasjoner av hver aktive ingrediens, og ved å blande dem i en bestemt sekvens, har vi utviklet et svært kraftig desinfeksjonsmiddel som ikke er klassifisert som giftig eller korroderende. Kombinasjonen av flere aktive ingredienser og den molekylære strukturen til BarrierTech, desinfeksjonsmiddelprodukter forbyr en oppbygging av motstand mot desinfeksjonsmiddelet.

Stabler Bilde 159

Stabler Bilde 162

Teknologien

BarrierTech, antibakterielle produkter er desinfeksjonsmidler som er formulert med nøye utvalgte aktive ingredienser som er registrert og godkjent, for å fungere individuelt og synergistisk, og dermed øke biocidale effekten. Våre kjemiske formuleringer, som inkluderer flere aktive ingredienser, gir også beskyttelse mot bakteriell motstand..

BarrierTech desinfeksjonsprodukter er i samsvar iht. EN1276, EN1500, EN1650, EN13624, EN13697, EN13727, EN14348, EN14476

Mitt bilde
 • Manglende bilde
  Manglende bilde
 • Produsert og distribuert av:
  Fiber ProTector Norge AS
  Grini Næringspark 1
  NO-1361 Østerås, Norge
  Tlf: +47 23 23 15 55
  sales@fiberprotector.com

 • Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.